PRODUKTKATEGORI

Skriv ut Skicka sidan

wf2-midr      WFII side sm
Modellbeteckning: WF II-2WS
Användning: MC, Moped, Mopedbilar
Förpackning: Pinpack, Bulk
Spänning: 6-12 Volt
Egen strömförbrukning: 30ma
Stödjer: CAN-Buss

 


Introduktion

whipflash bygger på den mest effektiva metoden för att öka trafikanters säkerhet genom att använda blinkande bromsljus.
Blinkande bromsljus anses vara den bästa metoden för att uppmärksamma bakomvarande trafikanter om nödinbromsningar samt fara.

Tekniken för att detektera fordonets rörelse bygger på en tvåaxlig givare som är integrerad i en krets. Mätvärden beräknas därefter matematiskt för att därpå aktivera lämpliga signaler till bakomvarande trafikanter.

WF II serien är inbyggd i en standardutformad reläbox för att på ett enkelt sätt kunna passa både i fordons lediga reläsocklar och samtidigt kunna fästas med medföljande hållare.

WF II ansluts endast till matningspänning som varierar beroende på WF II modell. Därefter är det bara signal ifrån bromspedal och bromshandtag och utgående signal till bromsljuset som ansluts.
Detta görs genom några få förändringar vid bromspedalsomkopplaren för att känna av när bromspedal tryckts ner.
Vill man använda sig av styrningen av varningsblinkers ansluts ytterligare en kabel som i det flesta fall på moderna fordon endast ansluts direkt till en ledning vid varningsblinkers omkopplaren i fordonet.


Modellspecifika data

WF II-2WS är en speciellt framtagen modell för motorcyklister vilka anses som ytterst riskutsatt i trafiken. WF II-2WS är därför utrustad med en extra funktion som gör att bromsljuset blinkar hastigt i några sekunder när bromshandtag tryckts in för att därpå övergå till fast sken. Funktionen kan bara användas med tio sekunders mellanrum för att undvika missbruk.

 


Detekteringen genom den tvåaxliga givaren används till:

  • Kollisionsavkänning: Framifrån, Sidor
  • Hård and Nödinbromsning
  • Automatisk aktivering/deaktivering av varningsblinkers
  • Plötslig tilt (Om motorcykeln slår omkull)


Installation


WF II är något mer komplicerad än WF I att installera eftersom den behöver
monteras i en reläsockel eller med medföljande hållare på lämplig plats.
WF II måste monteras stående rakt upp för att inte riskera fel i rörelseavkänningen. Dessutom måste någon av sidorna ligga i linje med fordonet, således får ej WF II vridas diagonalt.

Därefter ansluts önskade ledningar och spänning slås åter på. Om bromsljuset tänds normalt har installationen lyckats. Därefter körs fordonet upp till cirka 50km/h där sen en nödinbromsning utförs. WF II är därefter installerad.


Beroende på EU:s lagstiftning angående blinkande bromsljus, så används denna modell under eget ansvar. Denna modell är utrustad med en signalpinne pin 7 som stänger av WF II-2WS. Bromsljus med fast sken fungerar som vanligt. Denna funktion är användbar om man av någon anledning behöver stänga av det blinkande bromsljuset. För att stänga av WF II ansluts endast pin7 til jord.

För mer teknisk information eller installationsmanualer

 
 

Klicka på rubriken Manualer på övre menyraden

 

 
JoomlaWatch Stats 1.2.7 by Matej Koval